Методичний кабінет

Методичну роботу в коледжі координує методичний кабінет під керівництвом методиста Головко Лідії Олегівни.

Методична робота у коледжі спланована як відкрита, цілісна, динамічна, соціально-педагогічна система, яка носить комплексний характер, реалізується за рівнем: викладач – циклова методична комісія – методична рада коледжу – педагогічна рада коледжу.

Основне завдання методичного кабінету це – навчати, формувати та виявляти професійного педагога шляхом створення оптимальних умов, що будуть сприяти фаховому та творчому розкриттю викладача, сприяти постійному підвищенню педагогічної майстерності та втілювати у навчально – виховний процес передові сучасні технології навчання і виховання.

Професія викладача – це не тільки робота, а й велике захоплення педагогічним процесом, постійний творчий пошук вдосконалення своєї майстерності, в основі якого педагогічне гасло: «Щоб бути хорошим викладачем, необхідно любити те, що викладаєш, і любити тих, кому викладаєш»

Методичний кабінет займає особливе місце у життєдіяльності коледжу, у якому накопичуються матеріали передового педагогічного досвіду, найкращі зразки навчально – методичних матеріалів викладачів, створюється банк педагогічних ідей, ініціюється робота творчих методичних об’єднань, координується робота циклових методичних комісій, розробляються стратегії по впровадженню сучасних технологій навчання та передового педагогічного досвіду.

Методичний кабінет організовує та надає методичну допомогу у проведенні: відкритих занять, майстер – класів, олімпіад, конкурсів фахової майстерності, тижнів циклових комісій. Особливе місце відводиться організації майстер – класів. Через такі форми організації навчального процесу поширюється досвід сучасних педагогічних технологій: «мозкового штурму», ділових та рольових ігор, технологій тренінгового навчання, різних форм бригадно – кооперативного навчання, проблемного навчання та інше.

Основним із пріоритетних завдань методичного кабінету є методична допомога викладачу у створенні сучасного навчально – методичного забезпечення з навчальних дисциплін. Мета такої допомоги - озброїти викладача знаннями про сучасні освітні технології, сприяти у втіленні та реалізації, кожним викладачем, Державних освітніх стандартів.

На базі методичного кабінету організовуються семінари, конференції, «круглі столи», «педагогічні читання», «педагогічні лекторії». Щорічно у коледжі, під керівництвом методиста Головко Лідії Олегівни, відбувається науково – теоретична конференція, що є результатом спланованих навчально – теоретичних напрацювань. В матеріалах конференції висвітлюються основні завдання сучасної педагогіки, освіти, медицини у формуванні сучасних фахівців, у руслі сучасних вимог та завдань, що ініціюються державними органами освіти та охорони здоров’я.

На міській виставці «Інноватика у вищій освіті м. Білої Церкви 2013 року» медичний коледж був нагороджений дипломом за «Науково – методичний супровід інноваційного розвитку сучасних закладів освіти».

На базі методичного кабінету працює школа молодого викладача «Шлях до майстерності». Молодим викладачам надається різноманітна методична, фахова та інформаційна допомога. Викладачі - початківці – є учасниками педагогічних семінарів, відкритих занять досвідчених кваліфікованих викладачів, майстер – класів. Щомісяця проводяться заняття Школи молодого викладача (згідно річного плану роботи). Тематика усіх занять відображає актуальні педагогічні проблеми молодого фахівця, які виявляються шляхом анкетування і опитування. До роботи у школі запрошуються досвідчені викладачі, які виступають в ролі викладачів наставників, що має вагомий внесок у встановленні процесу особистісного професійного зростання викладача – початківця.

На базі методичного кабінету щорічно організовується виставка навчально – методичних матеріалів викладачів «Ярмарка сучасного педагогічного досвіду». Найкращі зразки навчально – методичних матеріалів відбираються для міської виставки навчально – методичних матеріалів серед ВНЗ І – ІV р.а. «Інноватика у вищій освіті м. Білої Церкви», яка щорічно проводиться відділом освіти і науки міської ради м. Білої Церкви.

 

 

 

Методичні матеріали для завантаження

 

 1. Науково практична конференція від 26.02.2014 року
 2. Структура і зміст особистісно - орієнтованого навчання
 3. Бланк "Аналіз відвіданого заняття"
 4. Педагогічна діагностика. Методична допомога викладачу
 5. Проблеми гуманізму в педагогічній діяльності
 6. Методичні рекомендації щодо створення посібників
 7. Створюємо якісний тест
 8. Самостійна робота студентів - шлях до підвищення якості знань.
 9. Сучасні методи організації і контролю самостійної роботи студентів.Інноваційний досвід викладача Титаренко А.М.
 10. Орієнтовний план підвищення кваліфікаці ї педагогічних працівникі в КЗ КОР «БЦ медичний фаховий коледж» на 2021 рік
 11. План підвищення кваліфікаці ї педагогічних працівникі в КЗ КОР «БЦ медичний фаховий коледж» на 2022 рік