КЗ КОР «"Білоцерківський медичний фаховий коледж"» належить до комунальної власності територіальних громад області  і є закладом І-го рівня акредитації та однією з ланок системи безперервної медичної освіти. Білоцерківський медичний фаховий коледж здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції та чинного законодавства України, згідно Закону України «Про вищу освіту», положення про вищий навчальний заклад, нормативних документів Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України, а також Статуту коледжу.

Навчальний заклад засновано у 1930 році, згідно постанови Народного комісаріату охорони здоров'я УРСР як Медичний технікум єдиного диспансеру з підготовки фельдшерів (Архівна довідка від 17.12.1979 р. № 924 Центрального державного архіву Жовтневої революції і соціалістичного будівництва УРСР).

 Мета діяльності коледжу - підготовка кваліфікованих молодших медичних спеціалістів, формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до самостійного застосування навичок та вмінь, самоосвіти, постійного оновлення знань, швидкої орієнтації в умовах стрімкого розвитку суспільства, а також особистості, якій притаманні такі якості, як високий професійний рівень та загальна культура.

 Медичний фаховий коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів за спеціальностями:

  • Акушерська справа, кваліфікація «Акушерка»;
  • Лікувальна справа, кваліфікація «Фельдшер»;
  • Сестринська справа, кваліфікація «Сестра медична»;
  • Стоматологія ортопедична, кваліфікація «Зубний технік».

Остання акредитація медичного коледжу відбулася у травні 2010 року як вищий навчальний заклад І-го рівня акредитації (Ліцензія МОН України серія АВ № 552333) та отримано сертифікати, що надають право проводити освітню діяльність, яка пов’язана з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог молодшого спеціаліста із спеціальностей:

  • 5.12010101 Лікувальна справа – сертифікат про акредитацію серія НД –І № 1040867
  • 5.12010102 Сестринська справа – сертифікат про акредитацію серія НД –І № 1040868
  • 5.12010105 Акушерська справа – сертифікат про акредитацію серія НД –І № 1040869
  • 5.12010106 Стоматологія ортопедична – сертифікат про акредитацію серія НД –І № 1040870

У коледжі здійснюється денне навчання як за державним замовленням, так і за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (контрактна форма навчання).

Ліцензований обсяг прийому студентів на перший курс зі спеціальності «Лікувальна справа» становить 60 осіб. У межах ліцензованого обсягу, з них за державним замовленням - 35 осіб.

Ліцензований обсяг прийому студентів на перший курс зі спеціальності «Акушерська справа» становить 60 осіб. У межах ліцензованого обсягу, з них за державним замовленням – 50 осіб.

Ліцензований обсяг прийому студентів на перший курс зі спеціальності «Сестринська справа» становить 90 осіб. У межах ліцензованого обсягу, з них за державним замовленням – 53 особи.

Ліцензований обсяг прийому студентів на перший курс зі спеціальності «Стоматологія ортопедична» становить 30 осіб. У межах ліцензованого обсягу, з них за державним замовленням – 5 осіб.

 Коледж має сучасну матеріально-технічну базу з лекційними аудиторіями, оснащеними кабінетами доклінічної практики та лабораторіями, а в лікувальних закладах міста обладнані 24 навчальні кімнати. До послуг студентів є гуртожиток, бібліотека, спортивні майданчики.

 Умови навчання та проживання студентів відповідають санітарним нормам і нормам трудового права. Студенти навчаються за 5-денним навчальним тижнем. Під постійною опікою знаходяться студенти, які у першу чергу потребують соціального захисту: сироти, напівсироти, інваліди.  Студенти-сироти безкоштовно проживають у гуртожитку.

 Навчальна, виробнича та переддипломна практики студентів проводяться в лікувальних закладах міста та центральних районних лікарнях Київської області.

 Навчально-виховний процес у коледжі здійснюють 53 штатних викладачів та викладачі-сумісники, які мають вищу спеціальну та педагогічну освіту, досвід практичної роботи в лікувальних та освітніх закладах. Серед викладачів – є кандидати наук, викладачі – методисти, старші викладачі вищої кваліфікаційної категорії.

Комунальний фаховий заклад
«Білоцерківський медичний фаховий коледж»