Студенстьке самоврядування

Голова студентського парламенту КЗ КОР «Білоцерківський медичний фаховий коледж» студентка медсестринського відділення, відмінниця навчання Ткачук Богдана

Метою студентського самоврядування в КВНЗ «Білоцерківський медичний коледж» є вихід на якісно новий рівень навчально-виховного процесу, наукової творчості, організації побутових умов, трудового виховання, дозвілля та культури студентів. Студенти через самоврядування мають можливість реалізувати свої права в організації навчання, науково-дослідної і культурно-освітньої роботи, суспільно-корисної праці, використання вільного часу, а також у самоврядуванні в студентській групі та студентському гуртожитку. Основні напрями діяльності

  1. Формування у студентів патріотичних почуттів, поваги до України, рідного міста та свого навчального закладу, а також почуттів національної свідомості, гідності.
  2. Забезпечення захисту прав та інтересів студентів, сприяння задоволенню їхніх потреб у сфері навчання, побуту, оздоровлення, відпочинку, тощо.
  3. Координації діяльності старост академічних груп.
  4. Сприяння створенню умов для вільного розвитку особистості студента шляхом його залучення до різноманітних видів творчої діяльності – науково-дослідницької, громадської, спортивної та ін.
  5. Здійсненні контролю за дотриманням студентами дисципліни та Правил внутрішнього розпорядку БЦМК.
  6. Сприяння пошуку та підтримці талановитих дослідників серед студентів, надання їм всебічної допомоги.
  7. Участь в організації дозвілля та відпочинку студентів: проведення вечорів відпочинку, конкурсів, оглядів, свят, конференцій, спортивних змагань, тощо.
  8. Пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень.
  9. Сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань.
  10. Організація співробітництва зі студентськими організаціями інших вищих навчальних закладів.