Виховна робота

Головні завдання виховної роботи у Білоцерківському медичному коледжі

 1. Формування всебічно розвиненої високоосвіченої соціално-активної особистості здатної до самовдосконалення та самореалізації, виховання у неї усвідомлення власної відповідальності за навчання та дисципліну, виховання потреби самостійно здобувати знання та готовності до застосування знань, умінь у практичній діяльності.
 2. Виховання у студентів любові до рідної землі, її історії, відновлення і збереження історичної пам’яті , формування національної свідомості і відповідальності за долю України.
 3. Забезпечення духовно-морального розвитку студентів, прищеплення і розвиток моральних якостей, необхідних медичним працівникам , формування почуття власної гідності, честі, свободи, рівності, працелюбності, самодисципліни, високої трудової культури.
 4. Розвиток у студентів естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей і творчої діяльності, формування естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на українських народних традиціях та кращих надбаннях світової культури.
 5. Виховання у студентів відповідального ставлення до власного здоров’я , здорового способу життя, забезпечення повноцінного фізичного розвитку студентів , формування потреби у безпечній поведінці, протидія та запобігання негативним звичкам.
 6. Продовження роботи по підвищенню самостійності студентського самоврядування у плануванні, організації і аналізі повсякденної діяльності, сприяти розвитку організаційних умінь і навичок,соціальної активності і соціальної відповідальності.

Виховна робота здійснюється згідно напрямків, які викладені у Концепції національного виховання студентської молоді, а саме:

 1. Національно – патріотичне виховання ( зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни, ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС, екскурсії по історичним і пам’ятним місцям, тематичні виховні години, «Козацькі забави» та ін.).
 2. Інтелектуально – духовне виховання (участь у інтелектуальному конкурсі «Найрозумніший», конкурсній програмі «Ерудит», науково-практичних конференціях на медичну тематику та ін.).
 3. Громадсько - правове виховання (проведення тижнів права, науково-теоретичних конференцій на правову тематику, зустрічі із співробітниками правоохоронних органів та ін.).
 4. Моральне виховання ( участь у волонтерському русі, благодійних акціях, заходах з профілактики наркоманії, алкоголізму, СНІДу та ін.).
 5. Екологічне виховання (участь у міських екологічних акціях : «Чистий берег», місячниках благоустрою, екскурсії до дендропарків «Олександрія» та «Софіївка», проведення акції «Посади своє дерево» та ін.).

Трудове виховання (проведення конкурсів «Кращий за професією», урочистостей до Дня медичної сестри та Дня акушерки, участь у акціях по впорядкуванню території коледжу та навчальних аудиторій та ін.).