Рекомендації студентам

Рекомендації студентам щодо складання ліцензійних екзаменів

 

Кожному студенту ЦТ присвоює ідентифікаційний код, який заноситься до реєстру осіб, що позитивно складають ліцензійний екзамен. 

Код є постійним і буде використовуватися на всіх етапах іспиту.

На екзамені Ви отримуєте екзаменаційний буклет та бланк відповідей.

Екзаменаційний буклет. Екзаменаційний буклет має номер; студент вписує на обкладинці свій ідентифікаційний код, прізвище та ініціали.

Кожне ТЗ пронумеровано від 1 до 20.

 До завдання додається чотири-п'ять відповідей ( A , B , C , D , E ).

 Ви маєте обрати одну найкращу відповідь.

Бланк відповідей. Бланк відповідей складається з двох частин: Ліва частина містить інформацію про екзамен та особисті дані студента (ідентифікаційний код, прізвище, ім'я, по батькові, курс, дату складання екзамену та додаткову інформацію). Права частина є бланком відповідей на тестові завдання.

Радимо складати ліцензійний інтегрований іспит за наступним покроковим алгоритмом:

1. Уважно прочитайте кожне тестове завдання. Переконайтеся, що Ви точно зрозуміли, про що Вас запитують.

2. Спробуйте самостійно дати відповідь на ТЗ, а потім знайдіть її серед запропонованих варіантів.

В іншому разі уважно прочитайте кожний варіант відповідей та відкиньте ті, які з Вашої точки зору абсолютно невірні. Серед відповідей, які залишилися, оберіть найкращу.

3. Правильна відповідь, вноситься до бланка шляхом повного замальовування кружка з відповідною літерою біля номера, що відповідає номеру даного тестового завдання.

Уважно стежте, щоб позначка відповіді, яку Ви відмічаєте у бланку, відповідала номеру тестового завдання, на яке Ви відповідаєте.

Робіть густу темну відмітку так, щоб не можна було прочитати літери всередині кружка, який замальовано. 

4. Правильна відповідь на тестове завдання дає 1 бал, неправильна відповідь дає 0 балів. Якщо Ви відмічаєте більше, ніж одну літеру, така відповідь вважається неправильною. Якщо Ви змінюєте літеру, повністю стирайте гумкою попередню відмітку так, щоб з'явилася літера. Залишки відміток можуть призвести до того, що деякі відповіді будуть вважатися неправильними.

5. Не витрачайте занадто багато часу на окреме ТЗ. Ви маєте лише І хвилину для відповіді на кожне ТЗ. Періодично перераховуйте, скільки Ви зробили та скільки Вам залишилося зробити.

6. Після закінчення роботи перевірте, чи повністю Ви заповнили бланк. Бланки відповідей перевіряються шляхом комп'ютерного сканування у ЦТ МОЗ України.

7. Після закінчення часу тестування, про що Ви будете повідомлені адміністраторами екзамену, Ви припиняєте роботу, закриваєте екзаменаційний буклет та чекаєте, поки адміністратор збере Ваші тестові матеріали.

8. Якщо Ви закінчите іспит раніше, необхідно повідомити про це адміністратора екзамену, здати йому свої тестові матеріали та залишити екзаменаційну аудиторію, не заважаючи іншим студентам.

9. Після закінчення екзамену кожний екзаменаційний буклет перевіряється на цілісність. Відсутність будь-якої частини Вашого екзаменаційного буклету автоматично призводить до нескладання Вами екзамену