Циклові методичні комісії

ЦМК сестринської справи та терапевтичних дисциплін

Голова комісії:

Дяблова Крістіна Андріївна

Викладачі циклової методичної комісії забезпечують навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста з таких спеціальностей: «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Акушерська справа».

ЦМК акушерсько-гінекологічних та хірургічних дисциплін

ЦМК акушерсько-гінекологічних та хірургічних дисциплін

Голова комісії:

Липова Людмила Леонардівна

Циклова комісія акушерсько-хірургічних дисциплін забезпечує навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста з таких спеціальностей: «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Акушерська справа»

ЦМК стоматологічних дисциплін

ЦМК стоматологічних дисциплін

Голова комісії:

Гавриленко Тетяна Миколаївна

Викладачі циклової методичної комісії забезпечують навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста з спеціальності: «Стоматологія ортопедична».

ЦМК педіатричних та вузьких клінічних дисциплін

ЦМК педіатричних та вузьких клінічних дисциплін

Голова комісії:

Біляєва Надія Василівна

Мета роботи циклової комісії: сприяння безперервному розвитку творчої особистості викладачів комісії, підвищення їх творчому потенціалу, оволодіння сучасними технологіями навчання та виховання студентів.

ЦМК природничо-наукових дисциплін

ЦМК природничо-наукових дисциплін

Голова комісії:

Клименко Тамара Петрівна

Мета роботи циклової комісії: полягає у підвищенні успішності студентів та поліпшенні якості підготовки спеціалістів, здатних у нових соціально-економічних умовах бути конкурентоспроможними на сучасному ринку праці.

ЦМК гуманітарних і соціально–економічних дисциплін

ЦМК гуманітарних і соціально–економічних дисциплін

Голова комісії:

Коваль Галина Олександрівна

Викладачі циклової методичної комісії забезпечують навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста з таких спеціальностей: «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Акушерська справа», «Стоматологія ортопедична».

ЦМК фізичного виховання і спорту

ЦМК фізичного виховання і спорту

Голова комісії:

Літвяк Анна Василівна

Фізичне виховання, як навчальна дисципліна в системі середньої спеціальної освіти, покликане виконувати важливу оздоровчу, освітню, виховну і соціальну роль у підготовці фізично розвинутого, всебічно кваліфікованого спеціаліста.

В поєднанні з професійним навчанням фізичне виховання активно сприяє підготовці здорових, духовно та фізично розвинутих молодих кваліфікованих спеціалістів, готових до роботи.