ЦМК акушерсько-гінекологічних та хірургічних дисциплін

Циклові методичні комісії

ЦМК акушерсько-гінекологічних та хірургічних дисциплін

Голова комісії

Липова Людмила Леонардівна

Липова Людмила Леонардівна, викладач педіатрії, анестезіології і реаніматології, спеціаліст вищої категорії. Вона спрямовує роботу викладачів циклової комісії на удосконалення навчально-виховного процесу, впровадження інноваційних технологій навчання, підвищення якості та ефективності практичного навчання як основного способу формування професійної майстерності студентів.

Циклова комісія акушерсько-хірургічних дисциплін забезпечує навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста з таких спеціальностей: «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Акушерська справа»

Основним завданням діяльності циклової комісії є підготовка професійно компетентних, високоінтелектуальних фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодого спеціаліста, удосконалення лікувально-консультативної роботи членів циклової комісії шляхом забезпечення тісної співпраці з системою практичної охорони здоров’я.

 

Штатні викладачі:

 1. Фуголь Володимир Васильович -директор КВНЗ“ Білоцерківський медичний коледж ”,лікар - гігієніст,епідеміолог, викладач – методист вищої кваліфікаційної категорії, викладач військово - медичної підготовки та медицини надзвичайних ситуацій.
 2. Краснер П.М. -лікар - хірург, викладач – методист вищої кваліфікаційної категорії, викладач хірургії та невідкладних станів в хірургії.
 3. Голованова Тетяна Василівна - лікар акушер – гінеколог, викладач - методист вищої кваліфікаційної категорії, викладач медсестринства в акушерстві та медсестринства в гінекології, репродуктивного здоров'я та планування сім’ї.
 4. Машковська Антоніна Іванівна - лікар акушер – гінеколог, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач акушерства та гінекології, репродуктивного здоров'я та планування сім’ї.
 5. Павленко Аліса Володимирівна - лікар акушер – гінеколог, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач акушерства та гінекології
 6. Чеборака Олександр Васильович -лікар акушер – гінеколог, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач медсестринства в гінекології, акушерства та гінекології, невідкладних станів в акушерстві та гінекології.
 7. Шихматова Світлана Іванівна - лікар акушер-гінеколог, викладач першої кваліфікаційної категорії,викладач медсестринства в хірургії, медсестринства в онкології.
 8. Хвостенко Микола Миколайович - лікар - гігієніст, епідеміолог, викладач вищої кваліфікаційної категорії,викладач   військово - медичної підготовки та медицини надзвичайних ситуацій.
 9. Липова Людмила Леонардівна - лікар – педіатр,викладач вищої кваліфікаційної категорії,викладач анестезіології та реаніматології.
 10. Боженко Тетяна Василівна -лікар акушер-гінеколог, викладач другої кваліфікаційної категорії,викладач медсестринства в хірургії та хірургії.

 

       Методична проблема над якою працює педагогічний колектив: «Використання новітніх технологій навчання як важливого чинника підвищення якості підготовки та розвитку інноваційної особистості медичного працівника»

       Методична проблема комісії: «Використання інформаційних технологій навчання, як важливого чинника підвищення якості підготовки майбутніх медичних фахівців».

Основні напрямки роботи комісії:

 1. Удосконалення, систематизація та впровадження сучасних технологій навчання.
 2. Підвищення якості знань студентів та формування сучасного медичного фахівця.
 3. Використання та впровадження методик, які підвищують якість практичних вмінь студентів: впровадження тренінгових занять, занять ситуативного моделювання майбутньої професійної діяльності та інші.
 4. Систематизація базового рівня підготовки спеціалістів згідно Галузевих Стандартів вищої освіти України.
 5. Вивчення наказів МОЗ, МОН України та впровадження їх в навчальний процес.
 6. Удосконалення роботи з обдарованими студентами.

Викладачі циклової комісії працюють над удосконаленням методичної та навчальної роботи, впроваджують інноваційні технології в навчально-виховний процес.