ЦМК гуманітарних і соціально–економічних дисциплін

Циклові методичні комісії

ЦМК гуманітарних і соціально–економічних дисциплін

Голова комісії

Коваль Галина Олександрівна

Викладачі циклової методичної комісії забезпечують навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста з таких спеціальностей: «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Акушерська справа», «Стоматологія ортопедична».

Мета роботи ЦМК – контролювати навчально-методичну роботу викладачів, сприяти покращенню якості викладання гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.

Основна  науково – методична проблема над якою працюють викладачі методичної комісії: «Компетентісний підхід в організації навчально-виховної роботи викладачів гуманітарних та соціально-економічних дисциплін».  Викладачі, в процесі роботи, здійснюють пошук інноваційних форм навчання та виховання студентів.  До викладання залучаються методи та форми, які активізують розумову діяльність і творчу активність студентів, дають змогу на основі використання міждисциплінарної інтеграції систематизувати знання та забезпечити навчання за допомогою сучасних інформаційних технологій.

До складу циклової комісії входять штатні викладачі та викладачі- сумісники:

 1. Боньковська Сільвія Георгіївнавикладач-методист вищої категорії, викладач німецької мови (за професійним спрямуванням).
 2. Дмитрієнко Світлана Володимирівнавикладач другої категорії, викладач англійської мови за професійним спрямуванням.
 3. Сидорчук Оксана Володимирівнастарший викладач вищої категорії, викладач англійської мови (за професійним спрямуванням).
 4. Коваленко Олег Миколайович - старший викладач вищої категорії, викладач основ правознавства.
 5. Коваль Галина Олександрівна - викладач другої категорії, викладач англійської мови (за професійним спрямуванням).
 6. Хоменчук Світлана Володимирівнастарший викладач вищої категорії, викладач історії України, культурології.
 7. Хромченко Людмила Анатоліївна - старший викладач вищої категорії, викладач соціології, основ правознавства. 

 Дисципліни, що входять до складу циклової методичної комісії:

 1. Основи філософських знань
 2. Соціологія
 3. Культурологія
 4. Основи правознавства
 5. Основи права
 6. Основи економічної теорії
 7. Історія України
 8. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 9. Українська мова (за професійним спрямуванням)

Основними завданнями циклової методичної комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін - є оптимізація викладання відповідно до нових навчальних планів та сучасних вимог навчання з широким використання новітніх педагогічних технологій, формування розвиненої, соціально-активної особистості, яка долучається до загальнолюдських цінностей, досягнень світової культури.

 

З метою реалізації та виконання поставленої перед цикловою комісією завдань, проводяться організаційно-педагогічні та тематичні засідання циклової комісії, бесіди, індивідуальна робота з викладачами, педагогічні читання тощо.

На засіданнях циклової комісії розглядаються питання:

 1. Удосконалення навчально – методичного забезпечення з навчальних дисциплін циклу.
 2. Удосконалення навчально – методичного забезпечення для самостійної роботи студентів: створення посібників, збірників, текстових зібрань, словників.
 3. Обговорення та проведення тижнів дисциплін іноземних мов з вивченням традицій та свят англомовних країн, а саме: Halloween, Thanksgiving day, St. Valentine’s Day.
 4. Огляд - конкурс рефератів «Голодомор 1932-1933р. – геноцид проти українського народу».
 5. Форми та методи контролю знань студентів із дисциплін циклу.
 6. Використання сучасних комп’ютерних технологій у процесі вивчення навчальних дисциплін.
 7. Елементи науково-пошукової роботи зі студентами на заняттях: «Мій населений пункт (місто, село) в роки Великої Вітчизняної війни».
 8. Роль самостійної роботи студентів при підготовці до практичних занять.
 9. Використання мультимедійних технологій на практичних заняттях.
 10. Використання імітаційних методів активного навчання на практичних заняттях.
 11. Самостійна робота студентів у комп’ютерній мережі Internet.
 12. Національне та патріотичне виховання студентської молоді.

Традиційно проводяться тижні циклової комісії, у ході яких як досвідчені, так і молоді викладачі демонструють свої методичні напрацювання, проводять відкриті заняття, літературні читання, творчі конкурси, круглі столи.

Циклова методична комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін кожен рік проводить конкурс – виставку творчих робіт серед студентів коледжу з нагоди свят англомовних країн. Студенти беруть активну участь в організації святкування та у створенні художніх плакатів, атрибутів до свят Halloween, Thanksgiving day, St. Valentine’s Day, творчо – пошукових робіт.

Підвищення педагогічної майстерності та обмін педагогічним досвідом здійснюється шляхом проведення відкритих занять, майстер – класів, проведенням тижня циклової комісії та олімпіад. Під керівництвом викладачів з іноземної мови Коваль Г.О., Дмитрієнко С.В., Сидорчук О.В., студенти неодноразово були учасниками олімпіад з англійської мови серед студентів ВНЗ І – ІІ р.а. Київської області та учасниками тренінгових занять з англійської мови присвячених Євро 2012.