ЦМК педіатричних та вузьких клінічних дисциплін

Циклові методичні комісії

ЦМК педіатричних та вузьких клінічних дисциплін

Голова комісії

Біляєва Надія Василівна

Біляєва Надія Василівна – голова ЦМК педіатричних та вузьких клінічних дисциплін, викладач педіатрії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

ЦМК педіатричних та вузьких клінічних дисциплін забезпечує навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста з таких спеціальностей: «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Акушерська справа».

Мета роботи комісії:

 • сприяти безперервному розвитку творчої особистості викладачів комісії,
 • сприяти вдосконаленню педагогічної майстерності,
 • оволодівати сучасними технологіями навчання та виховання студентів,
 • контролювати навчальну та методичну роботу викладачів.

Викладачі комісії наполегливо працюють над удосконаленням методики та методичного забезпечення сучасного заняття, методичним забезпеченням самостійної роботи студентів, систематизацією навчально-методичного матеріалу.

До складу комісії входять викладачі:

 1. Бойко О. В. – викладач дерматовенерології, спеціаліст другої категорії.
 2. Бокова С.Е. – викладач інфектології, спеціаліст першої категорії.
 3. Дмитрієва І.І. – викладач педіатрії, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.
 4. Краснер Л.В. – викладач епідеміології, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
 5. Коваль О.О. – викладач педіатрії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
 6. Липова Л.Л. – викладач педіатрії, спеціаліст вищої категорії.
 7. Мошковська Л.М. – викладач епідеміології, спеціаліст вищої категорії.
 8. Семенченко В.П. – викладач неврології, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.
 9. Хвостенко М.М. – викладач мікробіології, спеціаліст вищої категорії.

З метою комплексного впровадження активних методів і прийомів навчання на заняттях ефективно використовуються методики на основі між предметної інтеграції, особистісно-орієнтовного навчання. Позитивні результати в інтенсифікації навчального процесу дає використання технічних засобів навчання, навчальних відеофільмів, мультимедійних презентацій. На заняттях викладачі використовують сучасні методи навчання, серед яких: кейс-метод, метод «мозкового штурму», метод аналізу конкретних ситуацій, «малих груп», нескінченний ланцюжок думок, рішення ситуаційних задач, тестовий контроль, тощо.

Основним завданням діяльності ЦМК є підготовка професійно компетентних, високоінтелектуальних фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, вдосконалення лікувально-консультативної роботи членів циклової комісії шляхом забезпечення тісної співпраці з системою практичної охорони здоров’я.

Циклова комісія здійснює:

 • впровадження перспективного досвіду роботи викладачів коледжу,
 • науково-методичне забезпечення викладання клінічних дисциплін,
 • надання методичної допомоги молодим викладачам і необхідних консультацій викладачам, студентам.

Викладачі ЦМК беруть активну участь у створенні та вдосконаленні методичних розробок, рекомендацій для позааудиторної самостійної роботи студентів, для організації групових та індивідуальних консультацій, додаткових занять. Членами циклової комісії розроблені, систематизовані та зібрані в збірники тести, задачі, сюжетно-рольові ігри, кросворди.

Викладачі беруть активну участь у науковій роботі, керують секціями наукового товариства коледжу, залучають студентів до волонтерського руху, здійснюють проведення тижнів циклової комісії, під час яких презентують найкращі методичні напрацювання, проводять відкриті заняття, презентують матеріали роботи гуртка «Дитина – майбутнє нації» та інше.

 

 

Викладачі педіатрії (зліво на право: Коваль О.О., Липова Л.Л., Біляєва Н.В.)

 

 

Викладачі коледжу (зліво на право: Литвиненко З.М., Боженко Т.В., Ковбасюк О.В., Киян В.І., Паламарчук Н.М., Біляєва Н.В., Голованова Т.В., Дмитрієва І.І., Коваль О.О., Липова Л.Л., Новосьолова Н.Ф., Бойко О.В.) і студенти.