ЦМК природничо-наукових дисциплін

Циклові методичні комісії

ЦМК природничо-наукових дисциплін

Голова комісії

Клименко Тамара Петрівна

Клименко Тамара Петрівна, старший викладач вищої кваліфікаційної категорії. Робота циклової комісії спрямована на удосконалення навчально-виховного процесу, впровадження інноваційних технологій навчання, підвищення якості та ефективності практичного навчання як основного способу формування професійної майстерності студентів.

Циклова комісія природничо - наукових дисциплін забезпечує навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста з таких спеціальностей:

 • «Лікувальна справа»,
 • «Сестринська справа»,
 • «Акушерська справа»,
 • «Стоматологія ортопедична».

 

Головна мета циклової комісії полягає у підвищенні успішності студентів та поліпшенні якості підготовки спеціалістів, здатних у нових соціально-економічних умовах бути конкурентоспроможними на сучасному ринку праці.

Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:

 • удосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використанням наочних посібників та технічних засобів у навчально-виховному процесі;
 • удосконалення методичної роботи кожного викладача – члена комісії;
 • організації та планування роботи з підвищення та вдосконалення педагогічної та фахової майстерності кожного викладача;
 • створення сучасного навчально–методичного забезпечення для кожної із спеціальностей з науково – природничих дисциплін;
 • створення посібників, довідників, підручників;
 • удосконалення, систематизація та впровадження сучасних технологій навчання;
 • контролю якості знань та вмінь студентів;
 • ефективного впровадження сучасних досягнень педагогічної науки і кращого педагогічного досвіду в практику навчально-виховного процесу;
 • організації самостійної роботи студентів тощо.

 

Викладачі циклової методичної комісії:

 1. Краснер Л.В. - викладач – методист вищої кваліфікаційної категорії, викладач латинської мови з основами медичної термінології.
 2. Боньковська С.Г. - викладач – методист вищої кваліфікаційної категорії, викладач латинської мови з основами медичної термінології.
 3. Головко Л.О. - викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач медичної біології, основ медичної генетики.
 4. Клименко Т.П. - старший викладач вищої кваліфікаційної категорії,   викладач основ екології та профілактичної медицини, основ психології та міжособового спілкування.
 5. Кубрак М.М. - старший викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач анатомії людини, патоморфології та патофізіології.
 6. Мартиненко І.О. - викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач медичної хімії.
 7. Машковська І. О.   – викладач   другої кваліфікаційної категорії,викладач фізіології.
 8. Новосьолова Н.Ф. – старший викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач соціальної медицини та ООЗ.
 9. Савичева Т.І. - викладач другої кваліфікаційної категорії, викладач медичної інформатики.
 10. Хвостенко М.М. – старший викладач вищої кваліфікаційної категорії,викладач   мікробіології.
 11. Титаренко А.М. - старший викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач анатомії людини, фізіології людини.
 12. Козяр Н.М. -викладач фармакології та медичної рецептури.
 13. Шульга Р.А. – викладач патоморфології та патофізіології, безпеки життєдіяльності.

З метою реалізації та виконання поставленої перед цикловою комісією завдань, проводяться організаційно-педагогічні та тематичні засідання циклової комісії, бесіди, індивідуальна робота з викладачами, педагогічні читання тощо.

Викладачі циклової комісії організовують гурткову роботу студентів:

 1. Гурток «Таємниці та катастрофи організму людини» - керівник Кубрак М.М., викладач анатомії людини, патоморфології та патофізіології.
 2. Гурток «Чи вміємо ми спілкуватися» - керівник Клименко Т.П., викладач основ психології та міжособового спілкування.

Основні напрямки роботи комісії:

Викладачі циклової комісії постійно підвищують свою педагогічну майстерність. Раз на п’ять років обов’язково проходять навчання на курсах підвищення кваліфікації на кафедрі педагогіки і психології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. Також безперервне підвищення педагогічної майстерності досягається завдяки системному і систематичному методичному навчанню викладачів, участі їх у конференціях, педагогічних читаннях, бесідах "за круглим столом", творчих зустрічах, взаємовідвідуваннях занять, педагогічних дискусіях тощо.

Підвищення педагогічної майстерності та обмін педагогічним досвідом здійснюється шляхом проведення відкритих занять, майстер – класів, проведенням тижня циклової комісії та олімпіад.

Викладачі у свій навчальний процес залучають сучасні технології навчання з використанням комп’ютерною техніки. Широко використовують мультимедійні презентації, навчальні фільми, технології інтерактивного навчання.     Усі ці заходи об`єднані загальним завданням - формувати педагога-професіонала, який успішно здійснює навчальний процес та формує сучасного, ерудованого та компетентного медичного фахівця.

      Професія викладача – це постійний творчий пошук, велике захоплення і любов до своєї справи:

Посередній учитель розповідає,

Хороший учитель пояснює,

Кращий учитель демонструє,

Великий учитель надихає!

 

Викладач Хвостенко Микола Миколайович, на лекційному занятті з мікробіології.

 

Викладач Титаренко Алла Миколаївна на практичному занятті з анатомії людини.

 

 

Викладач Головко Лідія Олегівна на лекційному занятті з медичної біології.

 

Викладач Мартинеко Ірина Олександрівна на лекційному занятті з хімії.

 


Викладач Кубрак Микола Михайлович на лекційному занятті з патофізіології.