ЦМК сестринської справи та терапевтичних дисциплін

Циклові методичні комісії

Голова комісії

Дяблова Крістіна Андріївна

Дяблова Крістіна Андріївна, викладач сестринської справи, магістр медсестринства. Викладачі циклової методичної комісії забезпечують навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста з таких спеціальностей: «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Акушерська справа».

Мета роботи ЦМК – контролювати навчально-методичну роботу викладачів, сприяти покращенню якості викладання клінічних дисциплін та забезпечувати підготовку молодшого спеціаліста відповідно до державних стандартів освіти.

Основна проблема роботи циклової методичної комісії: «Компетентісний підхід в організації навчально-виховної роботи викладачів сестринської справи та терапевтичних дисциплін».

Основний напрямок роботи циклової комісії – пошук інноваційних форм викладання навчального матеріалу, які активізують розумову діяльність і творчу активність студентів, дають змогу на основі використання міждисциплінарної інтеграції систематизувати знання та забезпечити навчання за допомогою сучасних інформаційних технологій.

Циклова комісія сестринської справи та терапевтичних дисциплін – це висококваліфікований педагогічно - лікарський колектив. До складу циклової комісії входять   17 викладачів ( 13- штатних, 4- сумісники):

 1. Паламарчук Н.М.- викладач-методист вищої кваліфікаційної категорії медичної та соціальної реабілітації.
 2. Новосьолова Н.Ф. – старший викладач основ медсестринства, громадського здоров’я та громадського медсестринства вищої кваліфікаційної категорії.
 3. Киян В. І. – викладач внутрішньої медицини вищої кваліфікаційної категорії.
 4. Литвиненко З.М. – викладач медсестринства у внутрішній медицині, медсестринства в геронтології, геріатрії та паліативній медицині вищої кваліфікаційної категорії.
 5. Ковбасюк О.В. – викладач внутрішньої медицини першої кваліфікаційної категорії.
 6. Перелигіна Г.О. – викладач медсестринства у внутрішній медицині, геронтології, геріатрії та паліативної медицині, Голова циклової комісії.
 7. Дугіна Т.П. – викладач практичного курсу загального догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки.
 8. Жукаускас Т.Л. - викладач практичного курсу основ медсестринства.
 9. Амєліна Л.О – викладач практичного курсу догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки.
 10. Мошковська Л. М. – старший викладач сімейної медицини вищої кваліфікаційної категорії.
 11. Машковська І. О. - викладач медсестринської етики та деонтології другої кваліфікаційної категорії.
 12. Машковська А. І. - викладач загального догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки вищої кваліфікаційної категорії.
 13. Бойко О.В. - викладач внутрішньої медицини другої кваліфікаційної категорії.
 14. Даценко Т. В. - викладач внутрішньої медицини.
 15. Старовіт Д.О. - викладач внутрішньої медицини, невідкладних станів у внутрішній медицині.
 16. Сергійчук Т. М. - викладач медичної та соціальної реабілітації.
 17. Лєпєхова А. В. - викладач внутрішньої медицини.

Діяльність викладачів циклової комісії направлена на навчання та виховання спеціалістів медичної галузі, високого професійного та морально-етичного рівня.

Циклова методична комісія сестринської справи та терапевтичних дисциплін спрямовує свою роботу на надання допомоги викладачу в оновленні педагогічних знань, підвищення професійної кваліфікації і методичної майстерності шляхом організації протягом навчального року наступних заходів:

 • Обговорення, розгляд календарно-тематичних планів, індивідуальних планів викладачів щодо підвищення кваліфікації та заслуховування звітів про їх виконання;
 • Обговорення доповідей з питань удосконалення методики навчання на засіданнях комісії;
 • Розгляд та рецензування навчально – методичних матеріалів викладачів;
 • Вивчення та впровадження новітніх педагогічних технологій в навчальний процес;
 • Підготовка до атестації викладачів ( атестаційних матеріалів);
 • Проведення відкритих занять та обговорення  взаємовідвідування занять викладачами;
 • Участь у підготовці та проведенні загальних по коледжу семінарів та конференцій, виставках навчально – методичної роботи.

З метою комплексного впровадження активних методів і прийомів навчання на заняттях використовуються сучасні методи навчання. Серед них «Кейс –метод», метод «Мозкового штурму», метод аналізу конкретних ситуацій, «Малих груп», нескінчений ланцюжок думок, рішення ситуаційних задач, тестовий контроль, імітація професійної діяльності тощо. Імітація професійної діяльності здійснюється, як правило, на практичних заняттяху різних формах ділової гри.

Викладачі циклової методичної комісії беруть активну участь у розробці навчально – методичного забезпечення, рекомендацій для позааудиторної самостійної роботи студентів – організації групових та індивідуальних консультацій, додаткових занять. Членами циклової комісії розроблені збірники тестів, задач, алгоритми практичних навичок, кросворди.

Кожного року циклова методична комісія сестринської справи та терапевтичних дисциплін проводить тиждень циклової комісії, у рамках якого проводиться:

 • День відкритих дверей навчального кабінету з основ медсестринства;
 • Презентація роботи гуртка «Сестринської справи»;
 • Організація виставки кращих зразків навчально-методичних матеріалів викладачів комісії на базі методичного кабінету;
 • Створення санбюлетенів за різноманітною тематикою;
 • Участь в організації конкурсу професійної майстерності «Краща сестра медична».

Викладачі активно працюють над впровадженням сучасних технологій навчання та виховання студентів із залученням інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення у навчальний процес.