Стоматологія ортопедична

Спеціальність 5.12010106  «Стоматологія ортопедична»

Кваліфікація спеціаліста:  зубний технік.
Нормативний термін навчання:  (на основі повної загальної середньої освіти) -  2 роки.
Ліцензійний обсяг: 30 осіб (5–державне замовлення, 25-контрактна форма навчання).

 

Спеціальність "Стоматологія ортопедична" має три витоки – наука, мистецтво та ремесло. Природа дивовижна та неповторна! Вміння бачити, усвідомлювати і відтворювати – це основні якості, котрі необхідно постійно розвивати. Відновлення анатомічної форми зубів, конструювання зубних рядів – це процес творчий. Зубний технік повинен вивчати закони природи, мистецтва, біомеханіки та розвивати придбанні знання.

Зубний технік - це фахівець, який займається виготовленням різних видів зубних протезів із середньою медичною освітою.

Під час навчання зубний технік  повинен  оволодіти наступними знаннями,  вміннями та навичками:

 • Знати чинне законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров'я, організацію стоматологічної допомоги дорослому та дитячому населенню.
 • Володіти сучасними методами виготовлення знімних та незнімних зубних протезів.
 • Самостійно виконувати технологічні етапи виготовлення ортопедичних апаратів і протезів.
 • Проводити термічну обробку сплавів та штампування коронок.
 • Розробляти  постановку штучних зубів.
 • Вміти надати медичну допомогу при невідкладних станах.
 • Вести  медичну документацію.
 • Дотримуватися  принципів медичної деонтології.
 • Постійно удосконалювати  свій професійний рівень.
 • Знати, розуміти і застосовувати  діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.
 • Знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

Професійно важливі якості:  

 • спостережливість,
 • просторове мислення,
 • акуратність,
 • стійкість до монотонності,
 • вправність рук.
 • гарний зір,
 • високий рівень розвитку тонкої моторики і спритність (навички точної маніпуляції) психоемоційна стабільність,
 • здатність працювати в команді (колективі).

Особистісні якості, інтереси, схильності:

 • відповідальність,
 • уважність,
 • терплячість,
 • витриманість,
 • емоційно-вольова урівноваженість,
 •  пильність,
 • обережність (робота з вогнем, литтям, шліфмотором).

Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності

 • нестриманість, зайва імпульсивність;
 • брутальність, різкість рухів;
 •  низький рівень розвитку концентрації і стійкості уваги;
 • нездатність передбачати результат;
 •  неакуратність;
 •  неуважність;
 •  безвідповідальність.

Медичні протипоказання:

 • хвороби суглобів рук,
 • поганий зір,
 • нервові захворювання,
 • дерматит.

Підготовка  фахівців зі  спеціальності «Стоматологія ортопедична» в  Білоцерківському медичному   коледжі  проводиться з 1990 року.

Організація навчального процесу повністю відповідає вимогам Закону України «Про вищу освіту» і діючому «Положенню про організацію навчального процесу в вищих навчальних закладах»

 Підготовка фахівців проводиться згідно з освітньо-кваліфікаційною характеристикою та освітньо-професійною програмою галузі «Медицина». Зміст підготовки фахівців-зубних техніків відповідає державним вимогам, потребам ринку праці та особистості.

  В коледжі створені  всі належні  умови для  успішного  оволодіння спеціальністю. Для  цього на території обласної госпрозрахункової поліклініки обладнано зуботехнічну лабораторію, де  кожен студент має власне робоче  місце забезпечене необхідним інструментарієм та матеріалами для  оволодіння спеціальністю.

 Спеціальні дисципліни викладають: кандидат медичних наук –Скульська С.В.,  досвідчені викладачі і лікарі-практики – Нечасова О.В., Прокопенко В.А. . Практичні навики прищеплюють студентам зубні техніки вищої категорії – Шевчук А.В., Гавриленко Т.М., Дюков В.Т., Шевчук Т.Г. Відділення має належне методичне забезпечення навчального процесу, силами студентів та  викладачів підготовлено  муляжі, різноманітні наочні матеріали з  фахових дисциплін.

 На зуботехнічному відділенні здобувають освіту студенти з усіх областей України. За 24 років існування відділення підготувало 710 молодших спеціалістів, з них 72 одержали  дипломи з відзнакою.

Студенти зуботехнічного відділення ідуть в ногу з життям: вивчають техніку виготовлення сучасних металокерамічних протезів, ортодонтичних апаратів, бюгельних протезів, щелепно-лицевих конструкцій. Виробнича та переддипломна практики студентів проходять на обладнаних сучасним устаткуванням базах стоматологічних  клінік м. Біла Церква та  Київської обл..

Випускники зуботехнічного відділення, завдяки ґрунтовній професійній підготовці до роботи за сучасними технологіями, працюють в зуботехнічних лабораторіях як державних, так і приватних стоматологічних клінік, значна  частина  студентів  проводжує навчання  на  стоматологічних  факультетах медичних  університетів.

Зубним техніком можна стати за 2 роки на базі повної середньої освіти. Здобути цю чудову професію можна за короткий строк, а працювати зубним техніком – усе життя.

Студенти  відділення  приймають активну участь в громадському житті коледжу, мають вагомі  спортивні досягнення, щороку проводяться конкурси професійної майстерності.