Студентське самоврядування

Голова студентської ради КЗ КОР «БЦ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ» здобувач фахової передвищої освіти, фельдшерського відділення, відмінниця навчання Бондаренко Анна

Метою студентського самоврядування в КЗ КЗ КОР «БЦ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ» є вихід на якісно новий рівень освітнього процесу, наукової творчості, організації побутових умов, трудового виховання, дозвілля та культури здобувачів фахової перед вищої освіти. Здобувачі ФПО через самоврядування мають можливість реалізувати свої права в організації навчання, науково-дослідної і культурно-освітньої роботи, суспільно-корисної праці, використання вільного часу, а також у самоврядуванні в академічній групі та гуртожитку. Основні напрями діяльності:

  1. Формування у здобувачів ФПО патріотичних почуттів, поваги до України, рідного міста та свого закладу освіти, а також почуттів національної свідомості, гідності.
  2. Забезпечення захисту прав та інтересів здобувачів ФПО, сприяння задоволенню їхніх потреб у сфері навчання, побуту, оздоровлення, відпочинку, тощо.
  3. Координації діяльності старост академічних груп.
  4. Сприяння створенню умов для вільного розвитку особистості здобувача ФПО шляхом його залучення до різноманітних видів творчої діяльності – науково-дослідницької, громадської, спортивної та ін.
  5. Здійсненні контролю за дотриманням здобувачів ФПО дисципліни та Правил внутрішнього розпорядку в КЗ КОР "БЦ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ".
  6. Сприяння пошуку та підтримці талановитих дослідників серед здобувачів ФПО, надання їм всебічної допомоги.
  7. Участь в організації дозвілля та відпочинку здобувачів ФПО: проведення вечорів відпочинку, конкурсів, оглядів, свят, конференцій, спортивних змагань, тощо.
  8. Пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню здобувачами ФПО правопорушень.
  9. Сприяння діяльності гуртків, товариств, об’єднань.
  10. Організація співробітництва з молодіжними організаціями інших закладів освіти.