Акушерська справа

Спеціальність:  5.12010105 «Акушерська справа»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст
Кваліфікація спеціаліста:    3232  акушерка
Нормативний термін навчання: (на основі повної загальної середньої освіти) - 3 роки
Ліцензійний обсяг прийому:  60 осіб  (50 – державна форма навчання, 10 – контрактна форма навчання).

До послуг студентів є гуртожиток, який розташований на території навчального закладу, бібліотека з читальним залом, спортивні майданчики. У коледжі є два комп’ютерні класи з вільним доступом до мережі Іntеrnet.

Очолює відділення спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Коваль Ольга Олександрівна.

Підготовка фахівців зі спеціальності проводиться з початку заснування акушерської школи - з 1935 року.

Випускники закладу за кваліфікацією «Акушерка» призначаються для роботи:

 1. У міських пологових будинках.
 2. Гінекологічних стаціонарах.
 3. Жіночих консультаціях.
 4. Сільських фельдшерсько-акушерських пунктах.
 5. Здоровпунктах, медпунктах і інших лікувально-профілактичних установах на посадах акушерки та завідувача фельдшерсько-акушерського пункту.

Головною метою професійної діяльності акушерок є забезпечення безпеки материнства, боротьба з материнською та перинатальною захворюваністю і смертністю. Для цього необхідні хороші знання, професіоналізм і велика відповідальність. При цьому акушерка не повинна забувати про дотримання прав пацієнтки, культуру обслуговування, милосердя.

Професійна діяльність акушерки передбачає:

 • здійснення лікувально-діагностичної допомоги вагітним, породіллям, гінекологічним хворим за призначенням лікаря чи разом із ним у відділенні, на прийомі у жіночій консультації, вдома;
 • надання медичної допомоги при неускладнених пологах самостійно чи з лікарем акушером-гінекологом при патологічних пологах та у післяпологовому періоді;
 • здійснення первинної обробки та при необхідності первинної реанімації немовляти;
 • догляд за пацієнтами відповідно до профілю відділення під керівництвом лікаря;
 • надання невідкладної допомоги при гострих захворюваннях і нещасних випадках відповідно до профілю діяльності з наступним викликом лікаря чи направленням пацієнта до лікувально-профілактичної установи;
 • підготовка й участь в акушерських і гінекологічних операціях;
 • спостереження за станом здоров’я та розвитком дітей першого року життя;
 • здійснення санітарно-освітньої роботи серед населення щодо здорового способу життя, планування сім’ї та охорони навколишнього середовища;
 • здійснення протиепідемічних заходів в осередку інфекції;
 • виконання вимог нормативних актів про охорону праці та довкілля.

Навчальний процес на відділенні забезпечує висококваліфікований педагогічний колектив. Більшість викладачів є спеціалістами вищої категорії та мають педагогічне звання «старший викладач» та «викладач-методист». Для реалізації навчальної мети у підготовці висококваліфікованих спеціалістів, викладачі застосовують сучасні методи та форми навчання із використанням сучасного матеріально-технічного обладнання. Під час занять студенти мають можливість переглянути навчальні фільми, мультимедійні презентації, відтворити клінічні ситуації тощо.

Коледж має два навчальні корпуси: лекційний і корпус доклінічної практики, обладнані сучасною навчально-методичною базою. Практичні заняття студентів акушерського відділення проходять у спеціально обладнаних кабінетах доклінічної практики та на практичних базах лікувально-профілактичних закладівміста, де оснащено 24 навчальні кімнати.

У коледжі акушерки не тільки отримують медичні знання, а й готуються до активної, творчої, професійної та соціальної діяльності, вчаться самостійно здобувати нові знання, контролювати і коригувати зроблене.

Студенти акушерського відділення беруть активну участь у житті коледжу, творять і проектують своє успішне майбутнє, виявляють активну громадянську позицію, проявляють творчі таланти, є активними учасниками студентських науково-теоретичних конференцій, олімпіад, спортивних змагань.

У коледжі для студентів працюють науково-пізнавальні гуртки: «Лелека», «Берегиня», «Дитина – майбутнє нації». Студенти-гуртківці займаються науково-пошуковою роботою, проектною діяльністю та входять до складу студентського наукового товариства. Результати своєї діяльності демонструють на науково-практичних студентських конференціях.

Щорічно у коледжі проходить свято з нагоди всесвітнього Дня матері та Дня акушерки, де широко популяризується професія акушерки.

«І немає професії прекрасніше

На всіх п'яти материках,

Коли лежить все людство

У акушерки на руках!»

 

Навчальні будні студентів акушерського відділення

Свято до Дня акушера