Лікувальна справа

Спеціальність 5.12010101 «Лікувальна справа»

Кваліфікація спеціаліста – фельдшер

Нормативний термін навчання: (на основі повної загальної середньої освіти) - 3 роки

Ліцензійний обсяг: 60 осіб (35державне замовлення, 25 –контрактна форма навчання

Фельдшер - фахівець із неповною вищою освітою (молодший спеціаліст), який має право проводити діагностику (встановлювати діагноз), проводити самостійне лікування чи направляти пацієнта до лікаря-спеціаліста. За посадовими обов'язками та стандартами роботи в місцях, віддалених від лікарської допомоги, принципово не відрізняється від дільничого терапевта і лікаря швидкої допомоги.

Слово "фельдшер" ( нім. Feldscher ) походить від слова "Фельд" Feld - Поле, тобто "польовий (лікар)". Так, у середні століття в Німеччині називали військового лікаря, який лікував поранених у польових умовах.

Під час навчання фельдшер повинен оволодіти наступними знаннями, вміннями та навичками:

 • знати чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров'я;
 • основи права в медицині;
 • права, обов'язки та відповідальність фельдшера;
 • міжнародну класифікацію хвороб;
 • основи терапії, педіатрії, хірургії, акушерства, інфекційних захворювань, травматології, урології тощо;
 • етіологію та патогенез найпоширеніших захворювань, методи їх діагностики та принципи лікування;
 • організацію акушерсько-гінекологічної допомоги, механізм нормальних і патологічних пологів;
 • основи експертизи працездатності населення;
 • профілактику промислового травматизму;
 • принципи санітарно-протиепідемічного і лікувально-охоронного режиму;
 • фармакологічну дію найпоширеніших лікарських речовин, їх сумісність, дозування, методи введення;
 • методи забору, доставки, зберігання матеріалу для лабораторних досліджень;
 • сучасну медичну апаратуру фізіотерапевтичного кабінету та кабінету функціональної діагностики;
 • правила безпеки під час користування медичною апаратурою, медичним інструментарієм і обладнанням;
 • правила оформлення медичної документації;
 • сучасну літературу за фахом.
 • Професійно важливі риси:
 • співчутливість;
 • спостережливість;
 • акуратність;
 • хороші пам'ять, зір і слух.

Медичні протипоказання:

 • серйозні порушення зору і слуху;
 • захворювання опорно-рухового апарату;
 • зниження рухових функцій рук і пальців;
 • психічні й інфекційні захворювання.

Організація навчального процесу зі спеціальності «Лікувальна справа» відповідає вимогам Закону України «Про вищу освіту» та чинному «Положенню про організацію навчального процесу в вищих навчальних закладах»

Підготовка фахівців проводиться згідно з освітньо-кваліфікаційною характеристикою та освітньо-професійною програмою галузі «Медицина». Зміст підготовки фахівців-фельдшерів відповідає державним вимогам, потребам ринку праці та особистості.

Кваліфікація “фельдшер” призначається для роботи в міських і сільських фельдшерсько–акушерських пунктах, здоровпунктах, медпунктах та інших лікувально–профілактичних установах на посадах завідувача фельдшерсько–акушерським пунктом, фельдшера, акушерки, медичної сестри.

Підготовку фахівців зі спеціальності «Лікувальна справа», кваліфікація «фельдшер» в Білоцерківському медичному коледжі» проводять з часу його заснування - 1930 року. Саме тоді, рішенням Народного комісаріату охорони здоров’я України в м.Біла Церква було створено медичний технікум єдиного диспансеру, на перший курс якого було зараховано 45 слухачів із підготовки фельдшерів. За цей час на відділенні було підготовлено близько 5 тис. фахівців для охорони здоров’я України.

Серед випускників фельдшерського відділення кандидати та доктори наук, провідні лікарі України, керівники лікувально– профілактичних закладів. Вихованці коледжу працюють не лише в Україні, але і в країнах близького та далекого зарубіжжя.

Випускником відділення був і відмінник освіти, почесний громадянин м. Біла Церква Бедратий Володимир Іванович, який протягом 43 років очолював навчальний заклад.

У різні роки відділення очолювали: Корчака О.В., Лазоренко Т.І. Кондрацький М.А., нині на чолі відділення викладач вищої кваліфікаційної категорії, ст. викладач Хоменчук С.Ф. Навчально-виховний процес спеціальності здійснюють високоосвічені штатні викладачі, які мають відповідну освіту, звання, стаж роботи в практичній медицині, великий педагогічний досвід. Кожен викладач коледжу – неординарна особистість і всіх їх об’єднує любов до своїх вихованців, високе почуття обов’язку, відданість медицині.

Провідними викладачами відділення є: Паламарчук Н.М., Хромченко Л.А., Краснер Л.В., Боньковська С.Г., Краснер П.М., Киян В.І., Коваль О.О., Чеборака О.В., Бокова С.Е., Дмітрієва І.І., Титаренко А.М., Клименко Т.П., Головко Л.О., Сидорчук О.В., Коваль Г.О., Мальцевич Г.Ф. та інші.

Майбутні медики зростають не лише професійно, але й стають високоосвіченими людьми, носіями високої культури.

Студенти відділення беруть активну участь у суспільно-громадському житті коледжу, у художній самодіяльності, в спортивних змаганнях.

Студент відділення Шидловський В’ячеслав, став переможцем міського конкурсу «Найрозумніший», серед студентів ВНЗ І – ІV р.а. м. Біла Церква, а Шкабура Владислав – «Кращим студентом року-2013».

За активну участь у громадській роботі значна кількість студентів спеціальності «Лікувальна справа» нагороджується грамотами та подяками, а групи виборюють право мати титул «Краща група року».