Методичний кабінет

 

До знань ведуть три шляхи:

Міркування – це шлях благородства.

Наслідування – він найлегший.

Досвіду – він найважчий.

Конфуцій

Методичну роботу в Коледжі координує методичний кабінет під керівництвом методиста МАРТИНЕНКО Ірини.

Методична робота у Коледжі спланована як відкрита, цілісна, динамічна, соціально-педагогічна система, яка носить комплексний характер, реалізується за рівнем: викладач – циклова комісія – методична рада Коледжу – педагогічна рада Коледжу.

Основне завдання методичного кабінету це – навчати, консультувати, координувати, інформувати, формувати та виявляти професійного педагога шляхом створення оптимальних умов, що будуть сприяти фаховому та творчому розкриттю викладача, сприяти постійному підвищенню педагогічної майстерності та впроваджувати в освітній процес інноваційні технології навчання і виховання.

Професія викладача – це не тільки робота, а й велике захоплення педагогічним процесом, постійний творчий пошук вдосконалення своєї майстерності, в основі якого педагогічне гасло: «Щоб бути хорошим викладачем, необхідно любити те, що викладаєш, і любити тих, кому викладаєш».

Основні функції методичного кабінету це - інформативність, доступність, естетичність, змістовність, забезпечення мотивації та активності в розвитку.

Методичний кабінет займає особливе місце у життєдіяльності Коледжу, у якому накопичуються матеріали передового педагогічного досвіду, найкращі зразки навчально-методичних матеріалів викладачів, координується робота циклових комісій, розробляються стратегії по впровадженню сучасних технологій навчання та передового педагогічного досвіду.

Методичний кабінет організовує та надає методичну допомогу у проведенні: відкритих занять, майстер – класів, олімпіад, конкурсів фахової майстерності, тижнів циклової комісії. Особливе місце відводиться організації майстер – класів. Через такі форми організації освітнього процесу поширюється досвід сучасних педагогічних технологій: «мозкового штурму», ділових та рольових ігор, технологій тренінгового навчання, різних форм бригадно–кооперативного навчання, проблемного навчання та інше.

На базі методичного кабінету організовуються семінари, конференції, «круглі столи». В матеріалах конференцій висвітлюються основні завдання сучасної педагогіки, освіти, медицини у формуванні сучасних фахівців, у руслі сучасних вимог та завдань, що ініціюються державними органами освіти та охорони здоров’я.

 

 

 

Методичні матеріали для завантаження

 

 1. Науково практична конференція від 26.02.2014 року
 2. Структура і зміст особистісно - орієнтованого навчання
 3. Бланк "Аналіз відвіданого заняття"
 4. Педагогічна діагностика. Методична допомога викладачу
 5. Проблеми гуманізму в педагогічній діяльності
 6. Методичні рекомендації щодо створення посібників
 7. Створюємо якісний тест
 8. Самостійна робота студентів - шлях до підвищення якості знань.
 9. Сучасні методи організації і контролю самостійної роботи студентів.Інноваційний досвід викладача Титаренко А.М.
 10. Орієнтовний план підвищення кваліфікаці ї педагогічних працівникі в КЗ КОР «БЦ медичний фаховий коледж» на 2021 рік
 11. План підвищення кваліфікаці ї педагогічних працівникі в КЗ КОР «БЦ медичний фаховий коледж» на 2022 рік